Aktulna cesta: vod / Kontakty

Kontakty

periodicita
štvrťročne, v prvom týždni, ročník I.

vydavateľ/redakcia
ZDRAVÉ VECI s. r. o., Limbová 18, 83101 Bratislava
IČO: 44897189, DIČ: 2022878077, IČ DPH: SK2022878077

šéfredaktor
Mgr. Oliver Dráb, oliver(zavináč)highendstyle.sk

inzercia a marketing
inzercia(zavináč)highendstyle.sk

predplatné a súťaže
predplatne(zavináč)highendstyle.sk

distribúcia, predaj a predplatné
tel.: 0911 177 714, 0911 177 772

redaktori a spolupracovníci
Ing. JurajProcházka, Palo Smolka, Mgr. Branislav Andreánsky, Oliver Dráb, Ing. Marek Barilla, PhD., Eduard Nemček

fotografie
www.samphotostock.cz

grafika, layout, scan, web-admin
Peter Lukáč, 0949 269 075, grafik(zavináč)highendstyle.sk

tlač
PRESS GROUP, s.r.o.

distribúcia
Mediaprint-Kapa Pressegrosso, a. s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava a súkromní distribútori

predplatné
Objednávky na predplatné prijíma každá pošta a doručovateľ Slovenskej pošty. Objednávky do zahraničia vybavuje Slovenská pošta, a. s., Stredisko predplatného tlače, Uzbecká 4, P. O. Box 164, 820 14 Bratislava 214, e-mail:
zahranicna.tlac(zavináč)slposta.sk

ISSN 1339-0333

Publikované články vyjadrujú názory autorov, a preto nemusia byť totožné so stanoviskom redakcie a vydavateľa. Nevyžiadané rukopisy a obrazový materiál nevraciame. Kopírovanie, znovupublikovanie alebo rozširovanie ktorejkoľvek časti časopisu sa povoľuje výhradne so súhlasom vydavateľa. Redakcia nezodpovedá za obsah jednotlivých inzerátov.

www.highendstyle.sk

Napíšte nám

Vaše meno (požadované)

E-mail požadované)

Subjekt - hlavička správy

Text

© 2013 High&Style | 23 úloh | vygenerované za 0,608 sekundy. Prihlásiť sa |